Dohop Connect

Syftet med Dohop Connect är att göra din resa trygg och bekväm, och skydda dig i händelse av störningar.

Om ditt flyg bokas om, ställs in eller försenas, och du till följd av det inte hinner med ditt anslutande flyg, bokar vi in dig på ett annat flyg utan ytterligare kostnader för dig, upp till ett högsta kompensationsbelopp om €1,500. Om vi inte kan hitta ett alternativt flyg till dig, återbetalar vi den outnyttjade delen av din bokning.

Om du däremot missar ditt anslutande flyg på grund av dina handlingar eller din underlåtenhet att agera, eller i händelse av force majeure (vulkanutbrott, dåliga väderförhållanden etc.), omfattas du inte av Dohop Connect. Dessutom upphör Dohop Connect att gälla om du gör ändringar i din resplan efter att du har gjort den ursprungliga bokningen hos oss och inte meddelar oss om de ändringarna.

Vad betalar jag för?

Förutom de flygbiljetter som du köper debiterar vi också dig för  Dohop Connect-garantin. Det innebär att vi alltid gör vårt bästa för att hjälpa dig att anlända till din slutdestination i händelse av flygstörningar. Avgiften för Dohop Connect är inte återbetalningsbar.

Vad ska jag göra om jag missar mitt anslutande flyg?

Kontakta Dohops kundtjänst omedelbart så hjälper vi dig att hitta en alternativ lösning. Ring  +46 10 551 76 74 eller skicka ett e-postmeddelande till  service@dohop.com   – Dohops kundtjänst är tillgänglig 24/7. Läs våra användarvillkor för mer information om dina rättigheter.

Vad händer om nästa tillgängliga avgång är dagen/flera dagar därpå?

Om ett ersättningsflyg är tillgängligt först dagen därpå har du i enlighet med ditt Dohop Connect-köp rätt till ett hotellrum till en kostnad om upp till €60 per natt och passagerare. Dohop Connect gäller för upp till två hotellnätter per passagerare. Om passagerarna behöver vänta på ersättningsflyget på flygplatsen så erhålles en återbetalning för valfri måltid till ett högsta belopp om €15 per passagerare.

Är Dohops kundtjänst öppen 24 timmar om dagen?

Dohops kundtjänst är öppen 24/7/365. Vi talar engelska och möjligtvis andra europeiska språk beroende på vem som är i tjänst. Telefonnumret till vår kundtjänst är +46 10 551 76 74 och vi svarar också snabbt på e-postmeddelanden som skickas till service@dohop.com .

Kan jag avboka min resa?

Kontakta flygbolagen för vidare instruktioner i den händelse att du behöver avboka din resa.

Är avgiften för Dohop Connect återbetalningsbar om jag avbokar min resa?

Avgiften för Dohop Connect-garantin är under inga omständigheter återbetalningsbar.

Kan jag lägga till bagage i min bokning?

Ja, det kan du, men du måste göra det direkt genom webbplatsen till flygbolaget/flygbolagen i fråga eller genom deras kundtjänst.

Kan jag ändra datum för bokningen?

Datumändringar tillåts endast i enlighet med flygbolagets och biljettklassens regler för biljetten i fråga. Kontakta flygbolaget direkt för att få reda på om det är möjligt, och om det innebär några ytterligare kostnader.

Kan jag ändra eller korrigera en passagerares namn?

Liksom i fallet med datumändringar och ytterligare bagage behöver du direkt kontakta flygbolaget i fråga. Om det är någonting du är osäker på kan du ringa oss så hjälper vi dig att komma rätt.

Erbjuder ni incheckning online?

Se till att du checkar in online för alla flyg i din resplan innan ditt första flyg avgår. Om du glömmer det gör vi vårt bästa för att hjälpa dig över telefon. Observera att flygbolagen kan debitera dig en ytterligare avgift om du måste checka in på flygplatsen.

Behöver jag ett visum eller transitvisum?

Vi tillhandahåller inte någon information om visum. Till följd av de resplaner med mellanlandningar som vi erbjuder behöver du i de flesta fall passera passkontroll och tull, och därför göra genomresan i landet i fråga. På vissa flygplatser erbjuds transit i ett avgränsat område utan kravet på visum.

Kan jag göra ändringar i min resplan?

Kontakta flygbolaget i fråga om du vill göra ändringar i din resplan. Kom ihåg att Dohop Connect upphör att gälla om du gör ändringar som du inte meddelar oss om.

Flygbolaget har gjort en tidsändring för resan. Vad ska jag göra?

Ring eller kontakta Dohops kundtjänst via e-post om du får kännedom om en tidsändring för din resa. Vi gör då vårt bästa för att hitta en alternativ flygresa till dig, eller utfärdar en återbetalning för din ursprungliga bokning om det är möjligt.

Se för några av de vanligaste frågorna vi får
FAQ.
Vill du veta mer?
Läs våra användarvillkor
Drabbas du av störningar?
Kontakta kundtjänsten.

+46 10 551 76 74

service@dohop.com